Avstämning mot lagkrav (webb/appar)

Den här analysen passar dig som vill kontrollera kvaliteten på en leverantörs arbete eller få en fingervisning på hur pass tillgänglig din nuvarande tjänst är. Analysen fungerar även bra som uppföljning på en större analys för att se ert nuläge på tillgängligheten.

Detta får du som underlag från Funka

 • en analys genomförd av certifierade tillgänglighetsexperter mot WCAG 2.1 AA och EN 301 549
 • en checklista med bedömningar för samtliga testpunkter
 • analys av befintlig tillgänglighetsredogörelses uppbyggnad
 • förklaringar av testpunkter och hänvisningar till gällande riktlinjer
 • möjlighet att filtrera på arbetsroller och riktlinjer i ett webbaserat gränssnitt
 • överlämningsmöte med en av våra tillgänglighetsexperter.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig.

Det finns fel i formuläret

Funkas personuppgiftspolicy, öppnas i nytt fönster

Funkas Tillgänglighetsanalyser

 • Utökad analys mot lagkrav (webb/appar)

  Funkas stora analys passar dig som vill möta lagkraven inom tillgänglighet och aktivt arbetar med att förbättra användarupplevelsen vilket oftast leder till ökad konvertering och sökbarhet. Det här är analysen för dig som har användaren i fokus och vill ta steget längre för att din digitala tjänst ska fungera för alla oavsett förmåga. Inkluderar analys mot WCAG 2.1 AA och EN 301 549 samt överlämningsmöte med en av våra tillgänglighetsexperter.
 • Analys mot lagkrav (webb/appar)

  För dig som vill få en djupare förståelse av tillgänglighetsnivån och vill ha konkreta lösningsförslag för att kunna skapa en tillgänglig tjänst. En bra analys för att komma i gång med tillgänglighetsarbetet, bedöma nuläget och planera för en väg framåt. Inkluderar analys mot WCAG 2.1 AA och EN 301 549 samt överlämningsmöte med en av våra tillgänglighetsexperter.