Funka säkerställer din tillgänglighet

Vi analyserar, utvecklar och utbildar. Vi ger stöd, testar och sätter normer. Vi finns med i referens- och arbetsgrupper på nationell och internationell nivå. Vi har 80 procent av Sveriges myndigheter som kunder. Vårt mål är hållbara digitala tjänster som funkar för alla!

Vi fixar dina dokument

Har din organisation otillgängliga dokument som inte följer lagkraven? Du kan vara lugn, vi har lösningen. Med över 20 års erfarenhet av digital tillgänglighet lanserar vi nu webbtjänsten Document Fixer. Det är ett smidigt och snabbt sätt att tekniskt tillgänglighetssäkra dina befintliga dokument.

Funka Academy

Din lärplattform och kunskapsbank inom digital tillgänglighet. Allt framgångsrikt tillgänglighetsarbete börjar med kunskap. Nu kan du och dina kollegor enkelt ta del av hela Funkas kunskapsbank. Välkommen till Funka Academy!

Analysera – hur tillgänglig är din app eller webbplats idag?

Vi analyserar din digitala tjänst och kontrollerar om den lever upp till kraven i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi utgår alltid från EN301549/WCAG 2.1 AA.

Funkas kommunnätverk

Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 60 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät. Det är deltagarna som bestämmer vilka ämnen vi ska utreda, testa och diskutera!

Anmäl dig till Funkas Fredagswebbinarier

Funkas populära Fredagswebbinarer fortsätter under 2023! Vi blandar aktuella ämnen som våra kunder efterfrågar – du får gärna komma med tips om det är något särskilt du vill att vi tar upp! Vi publicerar datum och teman löpande.

Granskningen har gett oss ett tydligt underlag för våra prioriteringar och teamen är redan igång med åtgärder. Dessutom har vi fått kunskaper om till exempel apputveckling som vi kan använda på alla produktområden.

Erik Hedin, Lead Digital Accessibility, SVTi